Baner

Półfinał Mistrzostw Polski Mężczyzn w warcabach stupolowych - Krynica-Zdrój, 16 - 24 marca 2020

Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2020
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolskiego turnieju Osób Niewidomych i Słabowidzących w warcabach stupolowych

 - Półfinału Mistrzostw Polski Mężczyzn w warcabach stupolowych

Krynica-Zdrój, 16 - 24 marca 2020

 

WYNIKI TURNIEJU NA ŻYWO

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Jerzy Hanus, mail: jerzyhanus@vp.pl, telefon: 504 069-251.

Sędzia główny zawodów: Leszek Łysakowski.

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2020” oraz przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Cel:

Wyłonienie  Finalistów Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w warcabach na rok 2020,

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie warcabów jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Termin i miejsce:

Miejscem imprezy będzie Ośrodek GABOREK w Krynicy Zdrój, ul. Szkolna 7.

Przyjazd uczestników turnieju w dniu 16.03.2020 w godzinach popołudniowych/ pierwszy posiłek kolacja o godz. 18.30/

Odprawa techniczna odbędzie się 16.03.2020 o godz. 20.00. Obecność na niej jest obowiązkowa.

 

Uczestnictwo:

Uprawnieni do gry w turnieju są:

Zawodnicy zaliczani do I lub II grupy inwalidzkiej z tytułu utraty wzroku lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku. Kwalifikację  do udziału w turnieju mają zawodnicy posiadający minimum II kategorię warcabową. W razie większej ilości zgłoszeń niż miejsc w turnieju odrzuceni zostaną zawodnicy z II kategorią posiadający najniższy ranking.

Ponadto w turnieju mogą wziąć udział zawodniczki, które w Mistrzostwach Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących zajęły miejsca 1-3 .

Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju zobowiązani są przywieść na turniej i przedłożyć następujące dokumenty: dowód osobisty, ksero aktualnego  orzeczenia o posiadaniu  stopnia niepełnosprawności - koniecznie wersja papierowa, którą prosimy o pozostawienie organizatorowi, legitymację warcabową z wpisem przynależności klubowej oraz członkostwo w  Stowarzyszeniu CROSS.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 5 marca 2020 r. na adres: e-mail jerzyhanus@vp.pl lub telefonicznie: Jerzy Hanus 504 069 251.

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

 

Wpisowe:

Przed rozpoczęciem turnieju wszyscy zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w wysokości podanej na odprawie technicznej.

Ponadto  każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości  160 zł od osoby/ opłata za ewentualnego opiekuna wynosi 160 zł dla zawodników całkowicie niewidomych  pozostałych opiekunów uzgadnia się z organizatorem. Bez powyższej opłaty zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Warcabowego oraz Regulaminem turnieju.

Każdy zawodnik zobowiązany jest zabezpieczyć komplet warcabów i zegar  w przypadku rozgrywania partii kolorem białym.

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry wynosi 1,5 godziny na zawodnika.

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 16.03.2020 o godz. 20.00. Obecność na niej jest obowiązkowa.

                                                               

Koordynator

Jerzy Hanus

telefon: 504 069-251.