Baner

Mistrzostwa Polski w Showdown - Ustka, 5-8.12.2019

Ostatnia modyfikacja: 7 listopada 2019
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Mistrzostwa Polski w Showdown 2019

Ustka, 05-08.12.2019

 

Organizator

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "CROSS"
Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Cele

Wyłonienie indywidualnego Mistrza Polski (w kategorii Kobiet i Mężczyzn) Showdown 2019 oraz wyłonienie kadry showdown reprezentującej Polskę w 2020 roku;

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku; Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;

Popieranie sportowego współzawodnictwa i rozwój kontaktów interpersonalnych między zawodnikami.

 

Miejsce i termin

Ustka, Przystań u Kapitana, ul. Wrzosowa 1.

05-08.12.2019 r.

 

Warunki uczestnictwa

Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia Cross;

Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem
o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku w stopniu umiarkowanym
lub znacznym;

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy (finaliści) wyłonieni w dwóch turniejach eliminacyjnych;

Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (rakieta, rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.

 

Zasady gry oraz regulamin

W trakcie turnieju obowiązuje regulamin IMP Showdown zaakceptowany przez Prezydium Stowarzyszenia Cross;

W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA;

Regulamin IBSA w języku angielskim oraz tłumaczenie na język polski dostępne są na stronach: www.cross.org.pl oraz www.showdownpoland.pl;

 

Wpisowe:

Opłata startowa wynosi 60 zł dla zawodników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;

Zawodnicy w wieku do 18 roku życia i opiekunowie grup szkolnych zwolnieni są z opłaty;

Dodatkowe (nadprogramowe) osoby ponoszą pełną opłatę w wysokości 200,00 zł;

 

Nagrody:

W obu kategoriach startowych (Mężczyźni i Kobiety) zostaną wręczone statuetki oraz medale za zajęcie trzech pierwszych miejsc.

 

Zgłoszenia:

Każdy ze startujących zawodników nie biorący udziału w tegorocznych turniejach eliminacyjnych zobowiązany jest przywieźć na zawody kopię aktualnego orzeczenia;

Zgłoszenie powinno zawierać:

Nazwisko i Imię,

Pesel,

Datę urodzenia,

Stopień niepełnosprawności,

Tel. kontaktowy oraz e-mail do lidera zespołu/opiekuna,

Dokładne godziny przyjazdu oraz wyjazdu;

 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: klub-zryw@wp.pl;

Zgłoszenia należy wysłać do dnia 15 listopada 2019r. (piątek);

Zgłoszenia niespełniające któregoś z powyższych kryteriów mogą być pominięte, a wolne miejsce będzie zaproponowane pierwszemu zawodnikowi z listy rezerwowej;

Prosimy o przesyłanie kompletnych zgłoszeń i pilnowanie ostatecznego terminu ich nadsyłania.

 

Koordynator

Mirosław Mirynowski

+48 882 178 953

klub-zryw@wp.pl