Baner

PUCHAR W BOWLINGU dla Osób Niewidomych i Słabowidzących - Częstochowa, 21-24 listopada 2019

Ostatnia modyfikacja: 14 października 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

PUCHAR W BOWLINGU

 dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

Częstochowa 21-24 listopada 2019

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Jolanta Maźniak, e-mail: jutrzenka3@op.pl

Sędzia główny zawodów: Joanna Staliś

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Tylko dla Mistrzów 2019” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.    

Cel:

Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych,

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w Częstochowie w dniach: 21-24.11.2019 r

 Zawody :Kręgielnia SCHOTT Częstochowa Al. Kościuszki 1

Zakwaterowanie i wyżywienie: : Hotel „POLONIA” Częstochowa ul. Piłsudskiego 9   

 

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

 

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 12.11.2019r. na adres mailowy jutrzenka3@op.pl Zgłoszenia wyłącznie przez kluby Stowarzyszenia.

W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1.

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY Z AKTYWNĄ SEKCJĄ KRĘGLARSKĄ.

 

Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 21.11.2019r. godz. 20.00 w hotelu .

 

Warunki gry:

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w bowlingu niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 zapewnia własny klub.

Zawodnicy kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator.

Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie potwierdzające kategorię startową.

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.

 

Nagrody:

zwycięzcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary 

 

Inne:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

Ze sportowym pozdrowieniem

 

Koordynator: Jolanta Maźniak  tel. 609 055 131