Baner

AKTUALIZACJA Grand Prix Polski w kręglarstwie klasycznym osób niewidomych i słabowidzących Gostyń, 5-8.12.2019r.

Ostatnia modyfikacja: 14 października 2019
zawody

UWAGA AKTUALIZACJA - ZMIANA TREŚCI KOMUNIKATU

Komunikat Organizacyjny.

Grand Prix Polski w kręglarstwie klasycznym osób niewidomych i słabowidzących

Gostyń, 5-8.12.2019r.

 

Organizator:

Organizatorem Pucharu Polski jest Stowarzyszenie „Cross’ oraz Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK. Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Tylko dla Mistrzów 2019” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.    

Koordynator zawodów:

Daniel JARZĄB, danieljarzab@interia.pl, tel.663-542-323

Sędzia główny zawodów:

Marian MENDYKA

Cel:

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach b-1,b-2,b-3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu Crossu.

Wyłonienie zwycięzców w Grand Prix Polski w kategoriach b-1,b-2,b-3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu PZK.

Termin i miejsce:

05-08.12.2019r. Gostyń

Zawody; Kręgielnia OSiR, ul. Strzelecka 27, 63-800 Gostyń.

Zakwaterowanie i wyżywienie; Hotel Cukropol, ul. Hutnika 14, 63-800 Gostyń.

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku. Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy oraz aktualne badania określające kategorię startową, bez ważnych badań zawodnicy nie będą dopuszczeni do gry. Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Grand Prix Polski muszą posiadać ważne licencje PZK. Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zgłoszenia:

Zapisy do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 17.11.2019r. na adres mailowy koordynatora. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia. W zgłoszeniu proszę o podanie: datę przyjazdu, pesel, oraz stopień niepełnosprawności zawodnika oraz danych asystentów zawodników w kategorii B1 i B2. Liczba zawodników ograniczona możliwe limity dla klubów.

Proszę o podanie w zgłoszeniu chętnych zawodników do startu w Grand Prix Polski.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł. ( CROSS )

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”: Santander Bank Polska S.A. 

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów.

Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Opłata za start w GRAND PRIX Polski – 40 zł, wpłaty na odprawie technicznej.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

System rozgrywek

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w kręglarstwie klasycznym niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS oraz Regulaminem SN NiS PZK.

Zawodnicy kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator.

Zasady gry w turnieju Crossowskim 4 x 30 rzutów. W czwartek 5 grudnia, późnym popołudniem planowane są pierwsze bloki startowe, osoby chętne do gry proszę o podanie akceptacji w zgłoszeniu.

Na sobotę 7 grudnia zaplanowane są starty w Grand Prix Polski  (ilość startujących uzależniona od ilości zgłoszeń).

Szczegóły gier zostaną podane podczas odprawy technicznej.

Nagrody:

Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary ( turniej CROSS ).

Zwycięzcy w Grand Prix  Polski otrzymają puchar i medale.

Odprawa techniczna:

Czwartek 5 grudnia godzina 21.00 stołówka hotel.

W niedzielę w godzinach porannych zostanie podstawiony autokar, kierunek Leszno stacja PKP.

 

Z kręglarskim pozdrowieniem

DOBRY RZUT