Baner

Puchar Polski Par w Brydżu Sportowym - Ustka, 9-12.10.2019

Ostatnia modyfikacja: 24 września 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Pucharu Polski Par w Brydżu Sportowym
Ustka 09-12.10.2019 r.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019”.

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator – Mirosław Mirynowski, tel. 606 271 016,
email: klub-zryw@wp.pl

Termin i miejsce:
09-12.10.2019 r., Pensjonat „Przystań u Kapitana”, 76-270 Ustka, ul. Wrzosowa 1.

Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być pary klubowe zrzeszone w Stowarzyszeniu CROSS
z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub I lub II grupą z tytułu utraty wzroku.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia ksero orzeczenia o niepełnosprawności..

Cel imprezy:
Wyłonienie najlepszych par w brydżu sportowym.
Popularyzacja rywalizacji sportowej w duchu fair play.
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.

Wpisowe:
Odpłatność za udział w turnieju wynosi 60 zł od uczestnika, również od przewodnika osoby w 100 % niewidomej. Opłata za dodatkowego przewodnika wynosi 250 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:
73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.
Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi na odprawie technicznej.

System rozgrywek:
System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej w dniu 09.10.2019 r. o godz. 20.
Najlepsze drużyny i pary otrzymają puchary i medale.

Zgłoszenia
Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: klub-zryw@wp.pl  do dnia 04.10.2019 r.
Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer pesel oraz stopień niepełnosprawności zawodnika. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby Stowarzyszenia.

Koordynator  zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Mirosław Mirynowski