Baner

PROJEKT „GRAJ W CIEMNO” TURNIEJ W SHOWDOWN I STRZELECTWIE LASEROWYM - KOŁOBRZEG, 20-27.10.2019

Ostatnia modyfikacja: 10 września 2019
zawody

Komunikat organizacyjny

„Graj w ciemno”

Kołobrzeg, 20-27.10.2019 r.

 

I  Organizator: Integracyjny Klub Sportowy „ZRYW” w Słupsku

 

II Cel zadania: Podnoszenie poziomu sportowego zawodników, popularyzacja gry w showdown oraz Strzelectwa Laserowego w środowisku osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z dysfunkcją narządu wzroku ;  integracja społeczna uczestników zadania oraz poznawanie walorów turystycznych miasta Kołobrzeg.

 

III  Termin i miejsce:        Projekt odbędzie się w dniach od 20 do 27.10.2019 r.

Przyjazd uczestników w dniu 20.10.2019 r. w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w hotelu od godz. 15.00. Impreza kończy się śniadaniem w dniu 27.10.2019 r.

Miejscem zakwaterowania będzie  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38

 

IV  Uczestnictwo: Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy  posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Uczestnicy  zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej lub wcześniej przesłać je e-mailem wraz ze zgłoszeniem.

 

V System rozgrywek: Turniej rozegrany zostanie w dwóch dyscyplinach: w Showdown i Strzelectwie Laserowym. Łączna suma punktów z tych dwóch dyscyplin wyłoni najlepszych zawodników dwuboju.

 

VII Nagrody: Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary i medale.

VIII  Zgłoszenia: Należy przesyłać je na adres email: klub-zryw@wp.pl,   Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11.10.2019 r. zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko,  stopień niepełnosprawności zawodnika oraz miejscowość zamieszkania.

 

 

IX Więcej informacji pod numerem: 882-178-953

 

 

                                                                                                     Koordynator

                                                                                                          Ariel Kiresztura

 

Projekt jest dofinansowany ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Słupska.