Baner

XV PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ GRAND PRIX NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU SPORTOWYM 10-13.10.2019 RZESZÓW

Ostatnia modyfikacja: 5 września 2019
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XV PUCHARU NIEPODLEGŁOŚCI

ORAZ GRAND PRIX

NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU SPORTOWYM

10-13.10.2019 RZESZÓW

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem Pucharu Niepodległości jest Stowarzyszenie „Cross”, Grand Prix jest Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Koordynator: Lucjan Fiuta lucjan.f@wp.pl Tel.605 227 216

Termin : 10-13.10.2019 r.

Miejsce zawodów: Rzeszów Kręgielnia Kula ul. Krakowska 20

Zakwaterowanie i wyżywienie: Rzeszów Hotel U Kroczka ul. Krakowska 316

 

Cele:

Wyłonienie zwycięzców w Grand Prix 2019

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach B1,B2,B3 wśród mężczyzn i kobiet

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku

Popieranie sportowego współzawodnictwa

Propagowanie bowlingu sportowego, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Grand Prix muszą posiadać ważną licencję PZK.

W turnieju biorą udział członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku oraz aktualne badania lekarskie określające daną kategorię /zgłoszenia przez Kluby/.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZAWODNICY Z WAŻNĄ LICENCJĄ PZK.

 

System rozgrywek:

Turniej przeprowadzony zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów

w bowlingu sportowym  zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross” oraz

Regulaminem SN NiS PZK. .
Turniej rozgrywany będzie na 12 torach. Na torach 1-2 startować będą zawodnicy kategorii B1, natomiast na torach 3-12 rywalizować będą zawodnicy B2 i B3 po dwóch na torze (zawodnicy dobierają się sami). Na 15 min przed startem odbędzie się losowanie torów. Planowany jeden blok startowy w czwartek 10.10.2019 r. po południu.

Zawodnicy startujący w Grand Prix rozegrają finał (plan startu – zależny od ilości zgłoszeń – zostanie podany na odprawie technicznej).

Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startemu Sędziego Głównego.

Startujący zawodnicy powinni posiadać: Klubowy strój sportowy/strój bowlingowy/,licencje PZK, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego, stwierdzające kategorię, zawodnicy B1-gogle oraz barierki/plastrony zapewnia organizator/.

 

Klasyfikacja turnieju:

Wyniki Ogólnopolskiego Turnieju wliczane do rankingu CROSS.

Wyniki Grand Prix wliczane do rankingu PZK.

 

Odpłatność:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

Santander Bank Polska S.A.  73 1090 2590 0000 0001 3341 4035  lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Grand Prix - kwota 50 zł- /wpłaty u koordynatora/

 

Nagrody:

Zwycięzcy Grand Prix otrzymają puchary oraz medale.

Zwycięzcy turnieju pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary /turniej CROSS/.

 
Termin zgłaszania zawodników:

Termin zgłaszania zawodników: ostatecznie do  1.10.2019r. W zgłoszeniu proszę o podanie: numer pesel, dnia i godziny przyjazdu zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.

 

Adres kontaktowy: lucjan.f@wp.pl Tel.605 227 216

 

ZGŁOSZENIA DO GRAND PRIX NALEŹY ZAZNACZYĆ DODATKOWO

 

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 10.10.2019r. o godz.20.00

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 08.10.2019

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

 

Zapraszam do udziału w zawodach

Koordynator zawodów – Lucjan Fiuta