Baner

Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny w Showdown 2019 – Polska północna - Władysławowo, 10-13.10.2019

Ostatnia modyfikacja: 3 września 2019
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny w Showdown 2019 – Polska północna

Władysławowo, 10-13.10.2019

 

Organizator

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "CROSS"

Koordynator: Piotr Łożyński, telefon: 602734303, mail: lozynskipiotr@wp.pl

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Cele

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku;

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;

Popieranie sportowego współzawodnictwa;

Wyłonienie zawodników mających prawo startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Showdown 2019.

 

Miejsce i termin

Władysławowo, Willa Pomorzanka, ul. Szkutników 5

Zawody odbędą się w terminie 10-13.10.2019.

 

Warunki uczestnictwa

Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia „Cross”;

Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

Prawo startu w zawodach ma każdy Klub Sportowy „Cross” prowadzący aktywną sekcję Showdown;

W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do zmniejszenia reprezentacji poszczególnych startujących w zawodach klubów;

Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (Rakieta, Rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.

 

Zasady gry oraz regulamin

W trakcie turnieju obowiązuje regulamin IMP Showdown zaakceptowany przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross”;

W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA;

 

Wpisowe:

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. (należy okazać dowód wpłaty) lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

Opłata startowa wynosi 30 zł dla osób niepełnoletnich oraz 60 zł dla pozostałych uczestników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;

Opiekunowie grup szkolnych zwolnieni są z opłaty.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy wysłać do dnia 4 października 2019 (piątek);

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”;

Każdy ze startujących zawodników zobowiązany jest przywieść na zawody kopię aktualnego orzeczenia lub przesłać ją jako załącznik wraz ze zgłoszeniem;

Zgłoszenie na załączonym formularzu, powinno zawierać:

  • Nazwisko i Imię,
  • Pesel,
  • Datę urodzenia,
  • Stopień niepełnosprawności,
  • Nr kontaktowy oraz e-mail do lidera zespołu/opiekuna,
  • Dokładne godziny przyjazdu oraz wyjazdu;

 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: kontakt@okswim.pl

Zgłoszenia niespełniające któregoś z powyższych kryteriów mogą być pominięte bądź w przypadku wolnych miejsc rozpatrzone w ostatniej kolejności;

Zawodnicy, którzy nie dostarczą kopi swojego orzeczenia nie zostaną dopuszczeni do gry;

 

Koordynator

Piotr Łożyński

602 734 303; e-mail kontakt@okswim.pl