Baner

IV MISTRZOSTWA POLSKI CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH W WARCABACH 100-POLOWYCH - Duszniki - Zdrój, 19-27.10.2019

Ostatnia modyfikacja: 3 września 2019
zawody

KOMUNIKAT IV MISTRZOSTW POLSKI CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH W WARCABACH 100-POLOWYCH

Duszniki - Zdrój, 19-27.10.2019

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS"

Koordynator: Grażyna Wydrych, tel. 724 725 735

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019”.

 

Cel:

Wyłonienie  Mistrza Polski w warcabach 100-polowych wśród osób całkowicie niewidomych

Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja warcabów 100-polowych.

 

Termin i Miejsce:

Mistrzostwa odbędą się w dniach 19- 27.10.2019 r. w Dusznikach - Zdroju w miejscu zakwaterowania.

Zawodnicy przyjeżdżają 19.10.2019 r w godzinach popołudniowych i zgłaszają się w recepcji hotelu Willa SCANDIA ul. Fryderyka Chopina 6, 57-340 Duszniki Zdrój.

Wyżywienie od kolacji 19.10.2019 r. do śniadania 27.10.2019 r.

 

Uczestnictwo:

W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy  całkowicie niewidomi,

posiadający aktualną licencję zawodniczą PZWarc .

Każdemu zawodnikowi przysługuje przewodnik, który podczas zawodów będzie pełnił funkcję asystenta.

Uczestnikami zawodów mogą być członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty  wzroku w stopniu znacznym(całkowicie niewidomi)

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

 

Wpisowe:

Wpisowe od zawodnika w wysokości 160 zł i  przewodnika 160 zł przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych - płatne u koordynatora przed rozpoczęciem Mistrzostw lub na konto Stowarzyszenia CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

 

System rozgrywek

Każdy zawodnik powinien posiadać warcaby i zegar.

Mistrzostwa zostaną  rozegrane zgodnie z przepisami Kodeksu warcabowego PZWarc oraz regulaminem  Stowarzyszenia CROSS

Tempo gry:120 min. na zawodnika

 

Sędziowie:

Sędzia główny: Jerzy Gorczyński

 

Nagrody:

Trzech pierwszych zawodników  otrzymuje puchary i medale.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników (imiona , nazwiska i daty urodzenia zawodników i przewodników) dokonują kluby na adres: biuro@klubsudety.pl   do 09.10.2019 r.  

 

Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna 19.10.2019 o godz. 20.00.

 

Koordynator

Grażyna Wydrych

Tel. 724 725 735