Baner

II Drużynowe Mistrzostwa Polski w nordic walking - Janików, 30.08-01.09.2019

Ostatnia modyfikacja: 25 lipca 2019
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

II Drużynowych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w nordic walking

Janików, 30.08-01.09.2019

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów, telefon: Dariusz Rutkowski 507067266

Sędzia główny zawodów: Tomasz Niewodniczański

 

Współorganizatorzy:

Stowarzyszenie Guide, Stowarzyszenie Janików nad Smortawą, Nadleśnictwo Oława

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.

Popieranie sportowego współzawodnictwa, podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników. Popularyzacja rywalizacji sportowej w duchu fair play.

Wyłonienie drużynowych Mistrzów Polski.

Propagowanie nordic walking, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Doskonalenie techniki marszu nordic walking

 

Termin i Miejsce:  

Zawodnicy przyjeżdżają w dniu 30.08.2019 r w godzinach popołudniowych do Ośrodka. Wyżywienie od kolacji 30.08.2019r. do obiadu 1.09.2019r.

Ośrodek Leśna Skarpa, Leśna Woda 7, 49-312 Szydłowice,

 

Koordynator – dr Dariusz Rutkowski (tel. 507-067-266)

 

Osoba obsługująca zgłoszenia: Marcin Pleśniak - tel. 603314121 mail: marcinposiek@gmail.com

 

Termin:

w dniu 31.08 rozegrane zostaną zawody indywidualne – Puchar Polski,

w dniu 1.09 rozegrane zostaną Drużynowe Mistrzostwa Polski.  

 

Zasady uczestnictwa:

W zawodach mogą wziąć udział osoby niewidome lub słabowidzące posiadające aktualne orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (choroby narządu wzroku symbol 04o) lub umiarkowanej utracie wzroku (kserokopię orzeczenia KIZ należy przekazać koordynatorowi).

 

Zgłoszenia:

Kluby sportowe CROSS przesyłają imienne zgłoszenia zawodników do dnia 20.08.2019 na adres mailowy: marcinposiek@gmail.com z podaniem imienia, nazwiska, grupy startowej (B1,B2), daty urodzenia oraz danych osób towarzyszących (liczba miejsc ograniczona) a także terminu przyjazdu i wyjazdu. Każdy klub CROSS posiadający aktywną sekcję nordic walking ma prawo zgłoszenia do 6 zawodników (2 drużyn) po zaniżonej odpłatności podanej poniżej. Koordynator ma prawo do przydzielenia klubom większej ilości niskopłatnych miejsc wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc po upływie terminu zgłoszenia tj. po 20.08.2019r. Na drużynę składają się 3 osoby (kobiety i mężczyźni w dowolnej mieszanej konfiguracji z jednego klubu).

 Formularz zgłoszeniowy na DMP NW 2019 - pobierz.xls

Odpłatność:

każdy zawodnik oraz opiekun/przewodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30zł. Bez dokonania powyższej opłaty uczestnik nie będzie zakwaterowany ani dopuszczony do rywalizacji. Liczba miejsc noclegowych ograniczona. W przypadku braku miejsc istnieje możliwość (po otrzymaniu aprobaty organizatora) samego startu w marszu – opłata startowa – 20zł. W przypadku opłaty przelewem należy posiadać potwierdzenie. Wpisowe płatne przed rozpoczęciem zawodów na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

Badania:

zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach Nordic Walking oraz zaświadczenie KIZ. W/w kserokopie orzeczeń zostaną przekazane Stowarzyszeniu CROSS

 

Przepisy:

zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z RAMOWYM REGULAMINEM INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING (NW). Regulamin dostępny na stronie internetowej CROSS.

Zawody zostaną przeprowadzone w grupach startowych:

- B1 (niewidomy z przewodnikiem w kontakcie stałym-uprząż, w goglach lub okularach dociskających),

- B2 (słabowidzący bez gogli i okularów dociskających, z przewodnikiem - kontakt stały - uprząż lub kontakt wzrokowy, słowny lub bez przewodnika)

Przewodnikami mogą być zawodnicy kategorii B-2 startujący z własnymi numerami startowymi, których stan wzroku pozwala na bezpieczne prowadzenie zawodnika B-1 lub B-2.

Zawody zostaną przeprowadzone w grupach wiekowych: junior (do 21 roku) i senior.

 

Trasa:

zawody zostaną przeprowadzone na znakowanych szlakach Nordic Walking – długość ok.5 km. Trasa prowadzi leśnymi duktami. Dostosowana do potrzeb większości zawodników słabowidzących.

 

Zawodnicy winni posiadać:
Strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych,

Aktualne badania lekarskie,

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Kije zapewniające możliwość stosowania poprawnej techniki nordic walking

 

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Uwaga! Odprawa techniczna odbędzie się dnia 30.08.2019 r godz. 21.00

 

Informacje dodatkowe:

  1. Dojazd PKP do miasta Oława. Z Oławy możliwy dojazd transportem zapewnionym przez organizatorów. Wymaga jednak wcześniejszego zamówienia z podaniem liczby osób i godziny przyjazdu do Oławy.   
  2. Drużyny zapewniają przewodników we własnym zakresie. Jest jednak możliwość obsługi przewodnikowskiej przez organizatorów. Decyduje kolejność i liczba zgłoszeń. Wymaga wcześniejszego zamówienia w zgłoszeniu z podaniem liczby osób, grupy startowej i orientacyjnego czasu przejścia 5km.   
  3. Preferencje dotyczące zakwaterowania prosimy podać w zgłoszeniu. W miarę możliwości zostaną uwzględnione.
  4. Organizator nie zapewnia kijów nordic walking.  

 

Kontakt telefoniczny dr Dariusz Rutkowski: tel. 507-067-266

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dariusz Rutkowski