Baner

Mistrzostwa Polski w półmaratonie - Płock, 14-16.09.2019

Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Mistrzostwa Polski w półmaratonie

Płock, 14-16.09.2019

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Miech Wiesław mail: aleksandra1950@wp.pl ,tel 502375444

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019”.

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

 

Termin i miejsce:

14-16.09.2019 Płock, przyjazd w dn. 14-09-2019 roku

Hotel Petrochemia, ul. 3 Maja 33, 09-402 Płock, Recepcja tel.: +48 24 365 60 01

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” bezpośrednio do koordynatora biegu: Miech Wiesław e-mail aleksandra1950@wp.pl, Tel 502 375 444

 

Każdy zawodnik rejestruje się na stronie https://online.datasport.pl/zapisy/portal/form/?zawody=4851
i zgłasza zarejestrowanie do listy zwolnienia z opłaty startowej na adres e-mail aleksandra1950 @wp.pl lub telefonicznie do Miech Wiesław 502 375 444

  1. Półmaratonu Dwóch Mostów Płock, 15 września 2019 r.

 

Wpisowe:

Udział własny zawodnika w wysokości 30 zł za osobo/dzień  płatny przed rozpoczęciem zawodów na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Bieg w półmaratonie  w kategorii MP Niewidomych i Słabowidzących

 

Odprawa techniczna:

W dn. 14-09-2019 roku  po obiadokolacji o godz. 19:00

Koordynator Miech Wiesław   Tel 502375444