Baner

Szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera "Pomocna dłoń"

Ostatnia modyfikacja: 9 lipca 2019
szkolenia

PROJEKT „POMOCNA DŁOŃ” szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera 

Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby pełnoletnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera. Szkolenie ma na celu zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez podniesienie umiejętności w komunikowaniu się i w dostępie do informacji.

Szkolenie składa się z czterech tygodniowych zjazdów organizowanych w Sękocinie Starym pod Warszawą. Zjazdy przeprowadzane będą w Hotelu „Groman”, Al. Krakowska 76 Sękocin Stary, 05-090 Raszyn (www.groman.pl) w następujących terminach:

 

Edycja nr 3

Zjazd numer 1)  14.09 - 21.09.2019

Zjazd numer 2)  05.10 - 12.10.2019

Zjazd numer 3)  02.11 - 09.11.2019

Zjazd numer 4)  30.11 - 07.12.2019

 

Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem po jego zdaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział we wszystkich czterech zjazdach. Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z wyżej wymienionymi terminami zjazdów i upewnienie się czy będą mogli Państwo wziąć udział w całym cyklu spotkań. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności osoby będą usuwane z listy uczestników bez prawa powrotu do projektu.

Organizator zastrzega, że osobom które zostaną usunięte z projektu lub same zrezygnują z dalszego udziału w szkoleniu nie będzie zwracana opłata za udział.

 

Każdy z uczestników projektu musi spełniać następujące warunki:

- być osobą pełnoletnią;

- być osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku i posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, którego ważność obejmuje okres korzystania ze wsparcia w projekcie;

- być członkiem Stowarzyszenia „Cross”

Uwaga: Każdy beneficjent zobowiązany jest do przywiezienia na szkolenie swojego smartfonu z systemem Android w wersji nie niższej niż 5.0 lub iOS. Mile widziani będą uczestnicy z własnym sprzętem komputerowym (laptop) i oprogramowaniem (system operacyjny Microsoft Windows 8 lub wyższy).

 

Zgłoszenie sporządzone na załączonym formularzu (z pieczęcią klubową potwierdzającą przynależność do jednego z klubów Stowarzyszenia Cross i podpisem osoby upoważnionej z klubu) wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu wzroku, klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych, oświadczeniem beneficjenta ostatecznego projektu „Pomocna dłoń” oraz danymi szczegółowymi uczestnika należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross” w Warszawie najpóźniej do 9 sierpnia 2019 r. Komplet dokumentów zgłoszeniowych można dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Cross”: osobiście lub pocztą tradycyjną. Adres biura Stowarzyszenia „Cross”: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa.

O zakwalifikowaniu zdecyduje komisja rekrutacyjna. Pod uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne i poprawne pod względem formalnym. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby, które nie brały udziału w projekcie „Smartfon bez tajemnic” realizowanym w roku 2018/19. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista uczestników rezerwowych. Koordynator projektu skontaktuje się  wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących projektu.

Odpłatność za udział w szkoleniu „Pomocna dłoń” wynosi 500,00 zł od uczestnika (łącznie za 4 zjazdy). Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Cross” po potwierdzeniu udziału w szkoleniu w ciągu 3 dni roboczych. Numer rachunku zostanie podany przez koordynatora projektu. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem danej osoby z listy uczestników szkolenia.

Stowarzyszenie „Cross” informuje także, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu „Pomocna dłoń” (kierunek pomocy 2 – „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”) nie może brać jednocześnie udziału w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się.

Koordynatorem projektu jest Pan Adam Dzitkowski.

Telefon kontaktowy do koordynatora: 519-572-681

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z koordynatorem lub mailowo pod adresem: ania@cross.org.pl .

W zgłoszeniach i rozmowach telefonicznych prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Pomocna dłoń” .

Dokumenty zgłoszeniowe:

ogłoszenie o projekcie - pobierz

formularz zgłoszeniowy - pobierz

oświadczenie - pobierz

dane szczegółowe uczestnika - pobierz

klauzula RODO - pobierz

Ramowy program szkolenia „Pomocna dłoń”:

Smartfon

 1. Ogólne zagadnienia dotyczące mobilnych systemów operacyjnych
 2. Podstawy nawigacji po systemie
 3. Korzystanie z ułatwień dostępu ze szczególnym uwzględnieniem programów powiększających oraz udźwiękawiających.
 4. Korzystanie z podstawowych funkcji telefonu (dzwonienie, sms, kontakty)
 5. Omówienie zasad korzystania z kont Gmail (Android) oraz Apple ID (IOS)
 6. Obsługa sklepów "Sklep Play" oraz "App Store" - przeglądanie zawartości, pobieranie oraz instalowanie aplikacji na telefon
 7. Zaawansowana konfiguracja oraz personalizacja telefonu
 8. Korzystanie z poczty elektronicznej
 9. Korzystanie z komunikatorów (Skype WhatsApp, Messenger itp.)
 10. Korzystanie z przeglądarki internetowej
 11. Korzystanie z aplikacji do wyszukiwania połączeń komunikacyjnych (BilKom, Jakdojadę, E-podróżnik)
 12. Korzystanie z nawigacji
 13. Robienie zakupów z wykorzystaniem aplikacji

Komputer

 1. Podstawowa obsługa systemu Windows 10
 2. Omówienie aplikacji (poczta, kalendarz, kontakty) ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji z urządzeniami mobilnymi
 3. Omówienie usług chmurowych ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji z telefonem
 4. Korzystanie z przeglądarki internetowej, z uwzględnieniem synchronizacji między urządzeniami
 5. Korzystanie z poczty elektronicznej
 6. Omówienie ogólnych zasad korzystania z pakietu Office 365 ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji między urządzeniami i korzystania z chmury OneDrive

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !!!