Baner

Ogólnopolskie zawody osób Niewidomych i Słabowidzących w kręglarstwie klasycznym - Poznań, 8-11.08.2019

Ostatnia modyfikacja: 24 czerwca 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolskie zawody osób Niewidomych i Słabowidzących w kręglarstwie klasycznym

Poznań, 8-11.08.2019r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Koordynator zawodów:

Daniel JARZĄB, danieljarzab@interia.pl, tel.663-542-323

Sędzia główny zawodów:

Sebastian PIOSIK

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach b1,b2,b3 wśród kobiet i mężczyzn.

Termin i miejsce:

8-11.08.2019r. Poznań

Zawody; Klub Sportowy Czarna Kula, ul. Piastowska 40a, 61-556 Poznań.

Zakwaterowanie i wyżywienie; Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań.

Dojazd na zakwaterowanie z dworca PKP i PKS tramwajem numer 6 w kierunku Miłostowa wysiadamy na przystanku Rondo Śródka.

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.

Zgłoszenia:

Zapisy do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 10.07.2019r. na adres mailowy koordynatora. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia. W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.

Liczba zawodników ograniczona możliwe limity dla klubów, po terminie zgłoszeń kluby zostaną poinformowani o ilości przyznanych miejsc. Proszę o zgłoszenia na formularzu (formularz w załączniku).  

Wpisowe: 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów.

Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek. Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

System rozgrywek: Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w kręglarstwie klasycznym niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub. Zawodnicy kat B1 startują w goglach.

i plastronach – plastrony zapewnia organizator. System gry 4 x 30 rzutów.

Nagrody: Dla pierwszy czterech zawodników w każdej kategorii puchary.

Odprawa techniczna:

Czwartek 8 sierpnia godzina 21.00.

Koordynator:

Daniel JARZĄB

DOBRY RZUT !!!