Baner

Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzących dwójek i trójek w bowlingu sportowym - Łódź, 1-4.08.2019

Ostatnia modyfikacja: 7 czerwca 2019
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

PUCHARU POLSKI DWÓJEK i TRÓJEK

DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

W BOWLINGU SPORTOWYM

01-04.08.2019 ŁÓDŹ

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie „Cross” oraz  Sekcja Niepełnosprawnych  Niewidomych i Słabowidzących PZK.

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Koordynator: Monika Grzybczyńska

 

Termin: 01-04.08.2019 Łódź

Miejsce zawodów: Kręgielnia KRÓL KUL Łódź, ul Politechniki 1

Zakwaterowanie: Hotel Iness Łódź, ul. Wróblewskiego 19/23

 

Cele:

Wyłonienie zwycięzców w Pucharze Polski Dwójek i Trójek 2019

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach B1,B2,B3 wśród mężczyzn i kobiet

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku

Popieranie sportowego współzawodnictwa

Propagowanie bowlingu sportowego, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

 

Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy zgłoszeni do udziału w PP  dwójek i trójek muszą posiadać ważną licencję PZK.

W turnieju biorą udział członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”

posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku.

/zgłoszenia przez Kluby/.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZAWODNICY Z WAŻNĄ LICENCJĄ PZK.

 

System rozgrywek:

Turniej przeprowadzony zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów

w bowlingu sportowym  zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross” oraz Regulaminem SN NiS PZK. System gry – crosline 6gier

PP dwójek dwóch zawodników w drużynie suma kategorii nie powinna przekraczać 4, ale może być mniejsza. np.(B2+B2, B3+B1, B1+B1, B2+B1)

PP trójek  trzech zawodników w drużynie, suma kategorii nie powinna  przekraczyć 6, ale może być mniejsza (np. B2+B2+B1, B3+B2+B1 itd.) W zespole musi również znajdować się jeden zawodnik kategorii B1. Drużyny, które nie posiadają zawodnika z B1, lub innej kategorii mogą zapożyczyć zawodnika z innego klubu za obopólną zgodą.

Dla każdej kobiety w drużynie doliczany zostanie handicap – 10 pkt do gry

 

W Pucharze Polski dwójek,  trójek będzie klasyfikacja drużynowa, oraz indywidualna wynik indywidualny zawodnika będzie zaliczony do rankingu PZK

Dla każdej kobiety w drużynie doliczany zostanie handicap – 10 pkt do gry

Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startem
u Sędziego Głównego.

 

Startujący zawodnicy powinni posiadać:

Klubowy strój sportowy/strój bowlingowy/,licencje PZK, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego, stwierdzające kategorię, zawodnicy B1-gogle oraz barierki/plastrony zapewnia organizator/.

 

Odpłatność:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross” w banku Santander, numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035  lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Pucharze Polski dwójek i trójek - kwota 50 zł-/wpłaty u koordynatora/

 

Nagrody:

Zwycięzcy PP dwójek trójek otrzymają puchary oraz medale

Zwycięzcy turnieju pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary /turniej CROSS/.

Wynik indywidualny w Pucharze Polski Dwójek i Trójek będzie zaliczony do rankingu PZK

Turniej ogólnopolski będzie zaliczany do rankingu CROSS,

Termin zgłaszania zawodników:

ostatecznie do  15.07.2019r. W zgłoszeniu proszę o podanie: pesel, dnia i godziny przyjazdu zawodnika dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2. oraz informacje czy dany zawodnik bierze udział w Pucharze Polski dwójek lub trójek czy tylko w turnieju cross. Klub wystawiający drużynę/drużyny  w PP podaje w zgłoszeniu skład ekip.

 

Adres kontaktowy: monika.grzyb@poczta.onet.pl tel 537408053

 

UWAGA W DNIACH  20-30.06.2019 NIE BĘDĘ DOSTĘPNA TELEFONICZNIE!!!

 

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 01.08.2019r. o godz.20.00

 

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 25.07.2019

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz

harmonogramu zawodów.

 

Zapraszam do udziału w zawodach koordynator-Monika Grzybczyńska