Baner

AKTUALIZACJA - PUCHAR POLSKI W WARCABACH STUPOLOWYCH - Łeba, 12-20.09.2019

Ostatnia modyfikacja: 31 lipca 2019
zawody

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatora imprezy sportowej informuję, że w komunikacie organizacyjnym wprowadzona została zmiana w zakresie zasady kwalifikacji do udziału w turnieju.

W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowani zawodnicy z listy rankingowej PZWarc.

Pozostała część komunikatu nie uległa zmianie.

Z wyrazami szacunku,

Przemysław Warszewski

dyrektor biura Stowarzyszenia "Cross"

 

Komunikat Organizacyjny

PUCHAR POLSKI W WARCABACH STUPOLOWYCH

ŁEBA, 12–20.09.2019

 

WYNIKI TURNIEJU NA ŻYWO

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Jolanta Maźniak, e-mail: jutrzenka3@op.pl tel. 609 055 131

Sędzia główny zawodów: Robert Sobczyk

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

 

Termin i miejsce: O.W. DIUNA  ŁEBA UL. NADMORSKA 14

Turniej rozpocznie się kolacją w dniu przyjazdu 12.09.2019 i zakończy śniadaniem w dniu odjazdu 20.09.2019 + suchy prowiant na drogę powrotną

 

Uczestnictwo: 

W turnieju mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” – osoby niewidome i słabowidzące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadający aktualne orzeczenie.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

należy przesłać do dnia 23.08.2019 r. na adres email: jutrzenka3@op.pl

Zgłoszeń telefonicznych nie przyjmujemy.

W zgłoszeniu prosimy podać:  imię , nazwisko i numery PESEL zawodników i przewodników oraz godziny przyjazdu.

Ilość miejsc ograniczona.

W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowani zawodnicy z listy rankingowej PZWarc.

 

Wpisowe:

Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 160 zł.

Przewodnik przysługuje tylko zawodnikom całkowicie niewidomym

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany  Systemem Szwajcarskim na dystansie 9 rund po 90 minut na partię dla każdego zawodnika.

Zawodnicy grający białymi zapewniają całość sprzętu do gry.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej

 

Odprawa techniczna:  

12.09.2019 godz. 20.00

 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.

                                                             

Koordynator

Jolanta Maźniak tel. 609 055 131