Baner

Ogólnopolski turniej w warcabach stupolowych - Dźwirzyno, 9-16.09.2019

Ostatnia modyfikacja: 4 czerwca 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolskiego Turnieju Niewidomych i Słabowidzących w warcabach stupolowych

DŹWIRZYNO, 9-16.09.2019

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Józefa Juźko, e-mail: zb.juzko@wp.pl, telefon: 668 181 922

Sędzia główny zawodów: Jerzy Gorczyński.

 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.

 

Termin i miejsce:

9-16.09.2019 r. Ośrodek „GEO-SEA”, ul. Piastowska 6a, 78-131 Dźwirzyno

Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” – osoby niewidome i  słabowidzące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadający aktualne orzeczenie.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności koordynatorowi na odprawie technicznej.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem Klubu należy przesłać do dnia 26.08.2019 r.:

na adres: email: zb.juzko@wp.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie: imiona, nazwiska i numery PESEL zawodników i  przewodników oraz godziny przyjazdu,

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszeń telefonicznych nie przyjmujemy.

 

Wpisowe:

Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 140 zł.

Przewodnik przysługuje tylko zawodnikom całkowicie niewidomym.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

- 20 zł przeznaczone na nagrody dla najlepszych zawodników płatne gotówką u koordynatora

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany Systemem Szwajcarskim na dystansie 9 rund po 90 minut na partię dla każdego zawodnika.

Zawodnicy grający białymi zapewniają całość sprzętu do gry.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej

 

Przyjazd zawodników 9.09.2019 r. w godzinach popołudniowych.

 

Odprawa techniczna w dniu 9.09.2019 r. o godz. 20:00                                          

 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.

 

Koordynator

Józefa Juźko - telefon: 668 181 922