Baner

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Showdown - Ustka, 01-04.08.2019

Ostatnia modyfikacja: 14 maja 2019
zawody

Komunikat organizacyjny

Drużynowych Mistrzostw Polski w Showdown

Ustka, 01-04.08.2019 r.

 

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Cel: Wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski, Podnoszenie poziomu sportowego zawodników, popularyzacja showdown w środowisku osób niewidomych i słabowidzących.

 

Termin i miejsce: DMP w showdown 01-04.08.2019 r., Pensjonat „Przystań u Kapitana”, 76-270 Ustka, ul. Wrzosowa 1

 

Uczestnictwo: Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS", posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia
o niepełnosprawności na odprawie technicznej.

 

System rozgrywek: Turniej rozegrany zostanie zgodnie z wytycznymi IBSA,

Drużyny mogą się składać z dwóch kobiet i jednego mężczyzny lub dwóch mężczyzn i jednej kobiety plus dwóch rezerwowy/a.

Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania drugiego rezerwowego za porozumieniem z trenerem kadry narodowej, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

 

Nagrody: Najlepsze drużyny otrzymają puchary i medale.

Zgłoszenia: Skład drużyny należy przesyłać na adres email: klub-zryw@wp.pl, lub pod nr kom. 882-178-953, do dnia 19.07.2019 r. na formularzu zgłoszeniowym - pobierz
Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawodnika.

 

Odpłatność: udział w turniejów wynosi 60 zł za osobę dorosłą, a 30 zł za ucznia. Osoba towarzyszące lub poza limitem miejsc 250 zł.

 

Dodatkowych informacji udziela Mirosław Mirynowski nr tel. 882-178-953

 

Koordynator

Mirosław Mirynowski