Baner

AKTUALIZACJA Puchar Polski w nordic walking – Piekary Śląskie, 26-28.07.2019 - UWAGA! ZMIANA TERMINU

Ostatnia modyfikacja: 7 czerwca 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Pucharu Polski w nordic walking  – I etap

Piekary Śląskie, 26 – 28.07.2019

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019”.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów:  Marian Koryciorz, tel. 790686195, e-mail: marek.piekary@poczta.fm

Sędzia główny zawodów:  Katarzyna Malinowska

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników, propagowanie nordic walking jako dyscypliny sportu  dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Termin i miejsce:

Impreza rozpoczyna się 26.07 od kolacji a kończy 28.07.2019 śniadaniem.

Trasa na terenie Parku Świerklaniec.

Noclegi i wyżywienie – Hotel STARA KAMIENICA ul. Bytomska 61 oraz Dom Pielgrzyma  ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6 ( przy Bazylice). Dojazd z Katowic z przystanku na Placu Wolności autobusami nr 860 i 168  kierunek – Piekary Śląskie  Osiedle Wieczorka Dworzec oraz autobusem nr 5 - Kierunek Tarnowskie Góry. Wysiąść w Piekarach Śl. na przystanku – Szarlej Wyszyńskiego.

 

Uczestnictwo:

Uczestnikami zawodów mogą być członkowie  Stowarzyszenia CROSS posiadający  aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku  w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia potwierdzone przez Kluby zrzeszone w Stowarzyszeniu „CROSS”  należy przesłać  mailem na adres koordynatora:  marek.piekary@poczta.fm do 10.07.2019.

W zgłoszeniu proszę o podanie następujących danych:  imię i nazwisko zawodnika lub przewodnika, pesel, stopień niepełnosprawności, grupę startową (B1, B2 lub B3), godzinę przyjazdu i wyjazdu uczestników oraz podanie w jakiej grupie zawodnicy będą brali udział  w grupie podstawowej (5km)  lub rekreacyjnej (2,5 km). Proszę o zabranie ze sobą kserokopii aktualnego orzeczenia.

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

 

Wpisowe:

Koszt uczestnictwa zawodników i przewodników wynosi 40 zł plus opłata za pakiet startowy w wysokości 20 zł

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Zawody odbędą się w dniu 27.07 o godz., 10.00

Dystans – 5 km.

Grupy startowe: mężczyźni B1, B2, B3, kobiety – B12, B2, B3.

Dodatkowo przewidywana jest grupa rekreacyjna – dystans 2,5 km.

W dniu 26.07 o godz. 16.00 przewidziany jest przejazd do Parku Świerklaniec w celu zapoznania się z trasą zawodów.

 

Odprawa techniczna: w piątek 26.07 godz. 19.30

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: koordynator – Marian Koryciorz – tel. 790686195 lub Elżbieta Koryciorz – tel, 697991055

                                                               

Koordynator

Marian Koryciorz