Baner

Mistrzostwa Polski Par w Brydżu Sportowym MAXY oraz DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI - Ustka 30.06-06.07.2019

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Mistrzostw Polski Par w Brydżu Sportowym MAXY oraz DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

Ustka 30.06-06.07.2019 r.

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Tylko dla Mistrzów 2019”.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator – Wacław Morgiewicz, tel. 603 198 909, email ksbialystok@piasta.pl

 

Termin i miejsce:

30.06 - 06.07.2019 r., Pensjonat „Przystań u Kapitana”, 76-270 Ustka, ul. Wrzosowa 1.

 

Uczestnictwo:

Uczestnikami mogą być drużyny i pary klubowe zrzeszone w Stowarzyszeniu CROSS z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z I lub II grupą z tytułu utraty wzroku.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia ksero orzeczenia.

 

Cel imprezy:

Wyłonienie najlepszych par oraz drużyn w brydżu sportowym.

Popularyzacja rywalizacji sportowej w duchu fair play.

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.

Popieranie sportowego współzawodnictwa.

 

Wpisowe:

Odpłatność za udział w turnieju wynosi 120 zł od uczestnika, również od przewodnika osoby w 100 % niewidomej.

Opłata za dodatkowego przewodnika wynosi 550 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi na odprawie technicznej.

 

System rozgrywek:

System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej w dniu 30.06.2019 r. o godz. 20.

Najlepsze drużyny i pary otrzymają puchary i medale.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: ksbialystok@piasta.pl  do dnia 15.06.2019 r.
Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer pesel oraz stopień niepełnosprawności zawodnika. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby Stowarzyszenia.

Koordynator  zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Wacław Morgiewicz