Baner

Ogólnopolski Turniej w Kręglach Klasycznych, Gostyń, 14-17 marca 2019

Ostatnia modyfikacja: 20 lutego 2019
zawody

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej w Kręglach Klasycznych dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

Gostyń, 14-17 marca 2019

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Joanna Staliś, mail: askastalis@interia.pl, telefon: 600-523-621.

Sędzia główny zawodów: Marian Mendyka

 

Cel:

Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych,

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w Gostyniu w dniach: 14-17.03.2019 r.

Miejsce zawodów: Kręgielnia Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 27, 63-800 Gostyń.

Zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel  CUKROPOL, ul. Hutnika 14, 63-800 Gostyń.

 

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

 

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 90 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 bank  BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 03.03.2019 na adres mailowy koordynatora: askastalis@interia.pl .

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.

W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, daty urodzenia, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.

W niedzielę 17.03.2019r. w godzinach porannych będzie podstawiony autokar do Leszna-dworzec PKP.

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY Z AKTYWNĄ SEKCJĄ KRĘGLARSKĄ.

 

Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 14.03.2019r. godz. 20.00 w hotelu CUKROPOL.

 

Warunki gry:

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w kręglarstwie klasycznym niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zawodnicy kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator.

System gry: 4 x 30 rzutów /system blokowy/. Zmiana torów następuje po komendzie sędziego według systemu blokowego: tor 1 (1-2-4-3), tor 2(2-1-3-4), tor 3(3-4-6-5), tor 4(4-3-5-6), tor5(5-6-2-1), tor6(6-5-1-2).

Przed startem zawodnicy będą losować tor do gry.

Planowane dodatkowe  starty: w sobotę dla najlepszych  zawodników z każdej kategorii /szczegóły na odprawie technicznej/.

Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie potwierdzające kategorię startową.

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 12.03.2019r. Przewidywane bloki startowe w czwartek 11.03.2019r.

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.

 

Nagrody:

Informacja o nagrodach zostanie podana na odprawie technicznej.

 

Inne:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

 

Koordynator

Joanna Staliś

tel. 600-523-621