Baner

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH I OBOZÓW W 2019 ROKU

Ostatnia modyfikacja: 30 listopada 2018
komunikaty

Szanowni Państwo!

W imieniu Stowarzyszenia „Cross” zapraszam do składania ofert dotyczących organizowania ogólnopolskich imprez sportowych (w tym również imprez rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski) i obozów sportowych w 2019 roku.

Oferty należy przesyłać do biura stowarzyszenia wyłącznie w wersji elektronicznej na załączonym formularzu wraz ze szczegółowym programem zadania na adres: biuro@cross.org.pl w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

 

Uwaga! Kosztorysy poszczególnych zadań należy tworzyć w oparciu o rzeczywistą stawkę za osobodzień pobytu w wybranym ośrodku.

Podczas tworzenia kosztorysów i programów imprez i obozów proszę o realną ocenę liczby potencjalnych uczestników zadań: zawodników, niezbędnej obsługi imprezy lub obozu i asystentów dla osób niewidomych.

 

Pozytywnie ocenione oferty na organizację imprez i obozów będą miały zapewnione finansowanie ze środków MSiT, PFRON i Stowarzyszenia „Cross” i wejdą w skład przyszłorocznego kalendarza imprez centralnych.

Przypominam, że do każdej przesłanej oferty należy koniecznie dołączyć szczegółowy program imprezy lub obozu.

pobierz formularz oferty

Zapraszam do składania ofert.

 

Z wyrazami szacunku,

Przemysław Warszewski

Dyrektor biura

Stowarzyszenie „Cross”