Baner

Zimowy obóz sportowy dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej - Szklarska Poręba, 19.01-02.02.2019

Ostatnia modyfikacja: 21 listopada 2018
obozy

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

SZKOLENIA SPORTOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

organizowanego w ramach zadania:

„KROK NAPRZÓD - szkolenie osób niewidomych i słabowidzących z zakresu sportu”

 

Obóz sportowy odbędzie się w dniach 19.01 – 02.02.2019 w Szklarskiej Porębie w Pensjonacie Dom na Białej Dolinie ul. Wolności 11 (www.domnabialejdolinie.pl).

 

Przyjazd uczestników 19.01.2019 r. w godzinach popołudniowych; organizator zapewnia uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 19.01.2019 do obiadu 02.02.2019.

 

Organizatorem obozu jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących  „Cross”. Obóz jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Uczestnikami obozu mogą być dzieci i młodzież do lat 21, posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku. Młodzież powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają zorganizowane grupy uczestników, np. z ośrodków szkolno – wychowawczych.

Osoby indywidualne będą kwalifikowane na szkolenie w ramach wolnych miejsc.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w obozie sportowym oraz dostarczenie kopii orzeczenia.

Uczestnicy na czas trwania obozu będą ubezpieczeni przez organizatora w zakresie NNW.

 

Na obozie będzie możliwość zapoznania się i trenowania takich dyscyplin jak: narciarstwo biegowe- dyscyplina wiodąca, tenis stołowy dźwiękowy, nordic walking i taniec.

 

Koszt uczestnictwa w obozie wynosi 200 zł od osoby, płatne przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross” po potwierdzeniu uczestnictwa. Wychowawcy/opiekunowie grup otrzymają wynagrodzenie.

 

Zgłoszenie do udziału w obozie należy przesłać w wersji elektronicznej do koordynatora obozu  Józefa Plichty (e-mail: jozefplichta1958@gmail.com) wyłącznie na załączonym formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zgłoszeń grupowych ze szkół proszę również podać imię i nazwisko opiekuna/opiekunów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 04.01.2019 r.

 

Uczestnicy obozu zobowiązani są do przywiezienia strojów sportowych i sprzętu do narciarstwa biegowego (narty, kijki, buty). Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie w zależności od posiadanych środków finansowych.

 

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora obozu Józefa Plichty (tel. 721 019 087,

 e-mail: jozefplichta1958@gmail.com)

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY - POBIERZ

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - POBIERZ