Baner

Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym - Włocławek, 10-13.01.2019

Ostatnia modyfikacja: 19 listopada 2018
zawody

 

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej w Bowlingu Sportowym dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

WŁOCŁAWEK 10-13.01.2019r .

 1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Grażyna Woźniak

e-mail: wkspionek@o2.pl, telefon:  504 809 511

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

 

 1. Cel:

Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych,

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie bowlingu jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

 1. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się we Włocławku w dniach: 10-13.01.2019 r.

Miejsce zawodów: Kręgielnia PIWNICA; 87-800 Włocławek, ul. Wysoka 12
Zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel Aleksander 87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 23.

 

 1. Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

Turniej rozgrywany będzie na 4 torach. Na odprawie technicznej  odbędzie się losowanie torów. Zawodnicy B2 i B3 będą rywalizować  po dwóch na torze (zawodnicy dobierają się sami). Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startem u Sędziego Głównego.

 

 1. Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

bank SANTANDER BANK POLSKA S.A 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035  lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

  

 1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 18.12.2018 na adres mailowy koordynatora: wkspionek@o2.pl.

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.

W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2.

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY Z AKTYWNĄ SEKCJĄ BOWLINGOWĄ.

 

 1. Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 10.01.2018r. godz. 20.00

 

 1. Warunki gry:

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w bowlingu niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zawodnicy kat B1 startują w goglach i plastronach – plastrony zapewnia organizator.

Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie potwierdzające kategorię startową.

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 07.01.2019r.

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.

 

 1. Nagrody:

Zwycięzcy pierwszych 3 miejsc w każdej z kategorii otrzymają puchary.i upominki

 

 1. Dojazd:

Dojazd na kręgielnię z dworca PKP/PKS: przejściem podziemnym przejść do końca tunelu w kierunku Centrum Handlowego. Wejść schodami po lewej stronie (jest też winda) i iść do przodu ok 20 m na przystanek Okrzei/PKO. Wsiąść do autobusu nr 4, 8, 19 jadącego w kierunku Promienna  i wysiąść na drugim przystanku Wysoka/Szpitalna. Cofnąć się ok. 30 m do budynku basenu miejskiego, w którym  znajduje się Kręgielnia „Piwnica”.

 

Dojazd do hotelu z dworca PKP/PKS: komunikacją miejską jak wyżej. Hotel Aleksander znajduje się w odległości  niespełna 10 min na prawo od kręgielni idąc ulicą Szpitalną lub pieszo ok 2 km z dworca w lewo ul. Okrzei prosto do ul. Szpitalnej (po lewej).

 

 1. Inne:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

 

Koordynator: Grażyna Woźniak