Baner

Komunikat organizacyjny Ogólnopolskiego Turnieju w kręglach, Gostyń, 06-09.12.2018r.

Ostatnia modyfikacja: 29 października 2018
zawody

Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych

                 i Słabowidzących w kręglarstwie klasycznym                  

Gostyń, 06-09.12.2018r.

 

 I. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”,     

ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa.

II. MIEJSCE I TERMIN

Gostyń WIELKOPOLSKI 06-09.12.2018r.                                                  

III. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Hotel Cukropol - ul. Hutników 14, 63-800 Gostyń

IV. MIEJSCE ZAWODÓW

Gostyń, ul. Strzelecka 27, kręgielnia 6-torowa

V. KOORDYNATOR

Daniel JARZĄB  -  danieljarzab@interia.pl  -  tel. 663-542-323

VI. SĘDZIA GŁÓWNY

Marian MENDYKA

VII. ZASADY KWALIFIKACJI

W zawodach uczestniczyć mogą członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu CROSS posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (wada wzroku).

VIII. CELE TURNIEJU

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach B-1, B-2 i B-3 wśród kobiet i mężczyzn.

Popularyzację aktywnych form rehabilitacji poprzez rozwój tej dyscypliny.

Krzewienie kultury fizycznej wśród inwalidów z dysfunkcją wzroku.

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.

Popieranie sportowego współzawodnictwa i rozwój kontaktów międzyludzkich między zawodnikami.

IX. ZASADY GRY

Turniej będzie przeprowadzony zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w kręglarstwie klasycznym zatwierdzonym przez Prezydium CROSS. Zawody po spełnieniu wymogów regulaminowych zostaną zatwierdzone do rankingu Crossu.  Regulamin na stronie Crossu w zakładce „O nas” regulaminy. W turnieju głównym każdy zawodnik po losowaniu torów odda 120 rzutów (4 x 30).

Po zakończeniu głównych zawodów, planowane są gry w pojedynkach typu sprint, szczegóły na odprawie.        

X. NAGRODY

1-3 miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn trofea sportowe.

XI. ZAPISY I PŁATNOŚCI

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł.                                Przewodnik przysługuje zawodnikom niewidomym, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 6 grudnia do śniadania 9 grudnia. Opłaty na konto CROSSU - 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora. Proszę o zabranie lub przesłanie na adres mailowy koordynatora potwierdzenia przelewu bankowego. W dniu 9 grudnia w godzinach porannych będzie podstawiony autokar w kierunku dworca PKP Leszno.

Odprawa techniczna w hotelu 6 grudnia o godzinie 20.30.

Zgłoszenia przesyła macierzysty klub do 22 listopada 2018r.

Proszę o zgłoszenia uczestników na formularzu załączonym w komunikacie.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

 

Zapraszamy do udziału w turnieju.

 DOBRY RZUT…