Baner

PUCHAR POLSKI W NARCIARSTWIE BIEGOWYM - Kościelisko, 9-14.12.2018

Ostatnia modyfikacja: 25 października 2018
zawody
  1. Organizator:

Stowarzyszenie „CROSS"

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

  1. Cel:

Wyłonienie  zdobywcy Pucharu Polski w narciarstwie biegowym.

Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja narciarstwa biegowego.

  1. Termin i Miejsce:

Zawody  odbędą się w dniach 09 - 14.12.2018 r. w Kościelisku na obiekcie biathlonowym w Kirach.

Zakwaterowanie w  willi "U  Gąsieniców"   ul. Królewska 42 w Kościelisku. Wyżywienie od kolacji 09.12.2018 r. do śniadania 14.12.2018 r.

  1. Uczestnictwo:

W Pucharze Polski mogą brać udział zawodnicy posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  na odprawie technicznej.

  1. Wpisowe:

Wpisowe od zawodnika  wynosi 100 zł. i  przewodnika 100 zł przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych. - płatne u koordynatora przed rozpoczęciem zawodów  lub na konto Stowarzyszenia CROSS . Zawodnicy startujący w kategorii junior (do lat 21), a także ich przewodnicy i  opiekunowie są zwolnieni z opłat.

Przewodnik przysługuje osobom całkowicie niewidomym. W innych przypadkach w miarę możliwości organizatora po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem.

6.Dystans i kategorie:

Zawody Pucharu Polski zostaną przeprowadzone w dwóch biegach (bieg krótki i długi) w kategoriach:

senior, junior, seniorka, juniorka

Bieg krótki 11.12.2018. Planowany start o godz.12:30.

Bieg długi 12.12.2018. Planowany start o godz.12:30.

  1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników ( imiona i nazwiska zawodników i przewodników oraz daty urodzenia zawodników) proszę przesyłać na adres: biuro@klubsudety.pl   do 26.11. 2018 r.

  1. Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna 09.12.2018 o godz. 20.00

  1. Informacje dodatkowe.

Puchar Polski w biathlonie odbędzie się  06-09.12.2018 w Kościelisku. Zakwaterowanie, wyżywienie  i miejsce zawodów takie samo jak w PP w narciarstwie biegowym. Więcej informacji w oddzielnym komunikacie.

 

Organizator ma prawo do zmiany regulaminu zawodów.

 

                                                                                                Koordynator

                                                                                                Józef Plichta

                                                                                             Tel. 721 019 087