Baner

PMP w Showdown - Polska południowa - Lublin, 15-18.11.2018

Ostatnia modyfikacja: 1 października 2018
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Półfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski Showdown 2018

Polska południowa

Lublin, dn. 15-18.11.2018 r.

I. Organizatorzy

 • Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "CROSS" w Warszawie;
 • Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

II. Cele

 • Wyłonienie zawodników mających prawo startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Showdown 2018 Stowarzyszenia Cross;
 • Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku;
 • Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;
 • Popieranie sportowego współzawodnictwa i rozwój kontaktów interpersonalnych między zawodnikami.

III. Miejsce i termin

 • Świdnik (koło Lublina), hotel Kaprys, ul. E. Orzeszkowej 1;
 • 15-18.11.2018 r.

IV. Warunki uczestnictwa

 • Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia Cross;
 • Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • Prawo startu w zawodach ma każdy Klub Sportowy Cross prowadzący aktywną sekcję Showdown oraz pozostałe kluby zrzeszone w Cross (1 miejsce w ramach promocji Showdown);
 • W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń trener kadry w porozumieniu z komisją showdown oraz organizatorem ma prawo do zmniejszenia reprezentacji poszczególnych startujących w zawodach klubów, bądź do przeniesienia ich do drugiego półfinału;
 • Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (Rakieta, Rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.

V. Zasady gry oraz regulamin

 • W trakcie turnieju obowiązuje regulamin IMP Showdown zaakceptowany przez Prezydium Stowarzyszenia Cross;
 • W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA;
 • Regulamin IBSA w języku angielskim oraz tłumaczenie na język polski dostępne będą w biurze zawodów;
 • Regulamin zawodów dostępny na stronie www.cross.org.pl.

VI. Wpisowe:

 • Opłata startowa wynosi 30 zł dla osób niepełnoletnich i uczących się (nie dotyczy osób studiujących) oraz 60 zł dla pozostałych uczestników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;
 • Opiekunowie grup szkolnych zwolnieni są z opłaty.

VII. Nagrody:

W obu kategoriach startowych (mężczyźni oraz kobiety) zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy za zajęcie trzech pierwszych miejsc.

VIII. Zgłoszenia:

 • Każdy ze startujących zawodników zobowiązany jest przywieść na zawody kopię aktualnego orzeczenia;
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
 • Nazwisko i Imię,
 • Pesel,
 • Datę urodzenia,
 • Stopień niepełnosprawności,
 • kontaktowy oraz e-mail do lidera zespołu/opiekuna,
 • Dokładne godziny przyjazdu oraz wyjazdu;
 • Zgłoszenia należy wysyłać na adres michailidis1988@gmail.com;
 • Zgłoszenia należy wysłać do dnia 5 października (piątek) 2018;
 • Zgłoszenia mogą być nadsyłane tylko przez kluby wystawiające poszczególnych zawodników;
 • Zgłoszenia niespełniające któregoś z powyższych kryteriów mogą być pominięte bądź w przypadku wolnych miejsc rozpatrzone w ostatniej kolejności;
 • Zawodnicy, którzy nie przywiozą kopi swojego orzeczenia zostaną niedopuszczeni do gry;

 

Koordynator

Sebastian Michailidis

+48 665 196 985

michailidis1988@gmail.com


Ramowy program zawodów

 

15 listopada (czwartek)

15:00               Przyjazd uczestników

18:00               Odprawa sędziowska

19:00               Kolacja

20:00               Odprawa techniczna dla zawodników

 

W godzinach od 16:00 do 20:00 zawodnicy będą mieli dostęp do stołów w celach treningowych.

 

16 listopada (piątek)

08:00               Śniadanie

09:00               Rozgrywki

13:30               Obiad

14:30               Rozgrywki

19:00               Kolacja

 

W trakcie turniejowych rozgrywek dostępny będzie dla zawodników bufet kawowy.

 

17 listopada (sobota)

08:00               Śniadanie

09:00               Rozgrywki

13:30               Obiad

14:30               Rozgrywki

17:00               Uroczyste zakończenie zawodów

19:00               Kolacja

 

W trakcie turniejowych rozgrywek dostępny będzie dla zawodników bufet kawowy.

 

18 listopada (niedziela)

0800                Śniadanie

13:30               Obiad

14:00                           Wyjazd uczestników

 

W trakcie śniadania dla uczestników turnieju wydawany będzie suchy prowiant.

Regulamin

Mistrzostw Polski showdown 2018

 

1. Cele

1.1       Wyłonienie indywidualnego Mistrza Polski Showdown Stowarzyszenia Cross w kategoriach kobiet i mężczyzn;

1.2       Wyłonienie polskiej kadry showdown Reprezentującej nasz kraj na turniejach międzynarodowych w 2019 r.;

1.3       Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku;

1.4       Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;

1.5       Popieranie sportowego współzawodnictwa i rozwój kontaktów interpersonalnych między zawodnikami.

2. Warunki uczestnictwa

2.1       Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia CROSS;

2.2       Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2.3       Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (Rakieta, Rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.

3. System eliminacji

3.1       Indywidualne Mistrzostwa Polski Showdown Stowarzyszenia Cross (w skrócie: IMP) rozgrywane są w następującym systemie:

 • Półfinał IMP Polska północna (turniej eliminacyjny),
 • Półfinał IMP Polska południowa (turniej eliminacyjny),
 • Finał IMP.

3.2       Z obu półfinałów pewni awansu są zawodnicy z miejsc 1-3 w obu kategoriach.

3.3       Trener Kadry ma do dyspozycji po 2 dzikie karty w obu kategoriach, które może wręczyć zawodnikom, którzy nie startowali w turniejach eliminacyjnych.

3.3       Rezerwowymi Finału IMP zostają zawodnicy zajmujący kolejne miejsca za już zakwalifikowanymi w zależności od wolnych miejsc.

3.4       Prawo startu w turniejach eliminacyjnych ma:

 • Każdy Klub Sportowy CROSS prowadzący aktywną sekcję Showdown,
 • Pozostałe kluby zrzeszone w CROSS (1 miejsce w ramach promocji Showdown);

3.5       W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń Trener Kadry w porozumieniu z Komisją Showdown oraz organizatorem ma prawo do zmniejszenia reprezentacji poszczególnych startujących w zawodach klubów, bądź do przeniesienia ich do drugiego turnieju eliminacyjnego.

3.6       Lista zawodników mających prawo startu w finałach IMP będzie ogłoszona po rozegraniu obu półfinałów na stronach: WWW.cross.org.pl oraz www.showdownpoland.pl;

3.7       Do finału IMP Showdown wchodzą bez konieczności udziału w turniejach eliminacyjnych::

 • Medaliści Mistrzostw Świata i Europy,
 • Kadra Polski Showdown z poprzedniego sezonu;

3.8       Lista obecnej kadry znajduje się na stronie www.showdownpoland.pl.

4. Protesty

4.1       Prawo do wniesienia protestu do sędziego głównego mają:

 • Zawodnik,
 • Trener oficjalnie zgłoszony przed meczem w imieniu swojego zawodnika,
 • Obserwator Komisji Showdown;

4.2       Protest należy wnieść w czasie do 30 min od zaistniałego faktu;

4.3       Kaucja za protest wynosi 50 zł-gdy protest zostanie pozytywnie rozpatrzony kaucja zostaje zwrócona.

5. Zasady gry

5.1       W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA;

5.2       Regulamin w języku angielskim oraz tłumaczenie na język polski dostępne są na stronach: WWW.cross.org.pl oraz WWW.showdownpoland.pl;

6. Kwestie organizacyjno-porządkowe

6.1       W trakcie meczów zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych;

6.2       Zawodnik przystępujący do gry pod wpływem alkoholu zostanie zdyskwalifikowany;

6.3       Osoby biorące udział w turniejach zobowiązane są do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym odbywają się zawody;

6.4       Organizator imprezy w porozumieniu z Trenerem Kadry oraz Komisją Showdown zastrzega sobie prawo do odmowy udziału, bądź wykluczenia poszczególnych zawodników ze względu na rażące zachowanie i nie przestrzeganie norm współżycia społecznego.