Baner

Komunikat organizacyjny DMP w showdown, Ustka, 19- 22.10.2018r.

Ostatnia modyfikacja: 27 września 2018
zawody

Komunikat Organizacyjny

Drużynowych Mistrzostw Polski w Showdown,

Ustka, 19-22.10.2018r.

 

I  Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS” w Warszawie. Współ organizator Integracyjny Klub Sportowy „ZRYW”

 

II Cel: Wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski, Podnoszenie poziomu sportowego zawodników, popularyzacja showdown w środowisku osób niewidomych i słabowidzących.

 

III  Termin i miejsce:      DMP w showdown 19-22.10.2018 r.

Pensjonat Przystań u Kapitana

miejscowość: 76-270 Ustka, ul. Wrzosowa 1

 

IV  Uczestnictwo: Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej.

 

V System rozgrywek: Turniej rozegrany zostanie zgodnie z wytycznymi IBSA,

Drużyny mogą się składać z dwóch kobiet i jednego mężczyzny lub dwóch mężczyzn i jednej kobiety plus dwóch rezerwowy/a.

 

  • Organizator zastrzega sobie przyznawanie drugiego rezerwowego za porozumieniem z trenerem kadry narodowej ze względu na ograniczoną liczbę miejsc

 

VI Ocena wyników: O kolejności zajętych miejsc decyduje najlepszy wynik zdobyty przez drużynę.

 

VII Nagrody: Najlepsze drużyny otrzymają puchary i medale.

VIII  Zgłoszenia: Drużyny należy przesyłać na adres email: klub-zryw@wp.pl, lub pod nr. kom. 882-178-953, do dnia 12.10.2017 r. zgłoszenie musi zawierać imię nazwisko, datę urodzenia oraz orzeczenie o stopień niepełnosprawności zawodnika.

 

IX Odpłatność: udział w turniejów wynosi 60 zł. za osobę dorosłą a 30 zł za ucznia Wpisowe za osobę plus jeden rezerwowy, osoba towarzysząca po za limitem miejsc 250 zł.

 

X Dodatkowych informacji: udziela Mirosław Mirynowski nr tel. 606-271-016

 

Formularz zgłoszeniowy- pobierz

Regulamin DMP w showdown - pobierz

Harmonogram DMP w showdown - pobierz

 

      Koordynator

Mirosław Mirynowski