Baner

Komunikat organizacyjny Ogólnopolskiego obozu w zakresie nordic walking, Krynica-Zdrój, 08-22.10.2018r.

Ostatnia modyfikacja: 14 września 2018
obozy

Komunikat organizacyjny

Ogólnopolskiego obozu sportowego w zakresie nordic walking

Krynica-Zdrój, 08.10 - 22.10.2018 r.

 

 I. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.

 

 II. Koordynator:

Bożena Hanus

 

III. Termin i miejsce:

08.10 - 22.10.2018 r. Ośrodek GABOREK

Obóz rozpoczyna się w dniu 08.10.2018 r. – kolacją, kończy się śniadaniem w dniu 22.10 2018 r.

 

IV.Cele szkolenia

Popularyzacja nordic walking w środowisku osób niewidomych i słabowidzących

 

V.Uczestnictwo:

W obozie mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu

znacznym i umiarkowanym.

 

VI.Odpłatność:

Odpłatność za udział w szkoleniu dla uczestników i ewentualnych przewodników wynosi 600 zł

 

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Zachodnim WBK S.A. numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035

Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz ksero orzeczenia należy okazać na rozpoczęciu szkolenia.

 

VII. Zgłoszenia:

  Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 01.09.2018 na adres: e-mail jerzyhanus@vp.pl lub telefonicznie: Bożena Hanus 504 069-251.

 

Każdy uczestnik szkolenia winien posiadać kijki do nordic walking

 

Ilość miejsc w obozie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS

 

                                                                      Ze sportowym pozdrowieniem

                                                                       Bożena Hanus