Baner

Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w biegu na 10 km

Ostatnia modyfikacja: 3 września 2018
zawody

KOMUNIKAT

Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących

w biegu na 10 km Seniorzy / 2 km Juniorzy

 

Termin: 28-30.09.2018 r.

 

Miejsce zawodów  BYDGOSZCZ

Zakwaterowanie: Hotel ZAWISZA  ulica Gdańska 163

 

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Warszawie

 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2018 (...)”.

 

Zgłoszenia:

Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w zawodach powinni się zgłosić w terminie  do 22-09 2018  r. do koordynatora Krzysztof Badowski tel. 694 437 113 e-mail kbadowski@vp.pl oraz Tomasz Chmurzyński 695025039,  

Ilość miejsc noclegowych dla grupy jest ograniczona.

Zgłoszenie po 22-09-2018 będzie skutkowało tym, że zawodnik nie będzie miał noclegu, finansowany przez Stowarzyszenie CROSS.

Wpisowe za udział w zawodach wynosi 40 zł, płatne u koordynatora przed rozpoczęciem zawodów.

 

Cel imprezy:

Wyłonienie najlepszego zawodnika w biegu na 10 km w kat. B1 i B2  Senior. oraz kategoria Junior - dystans 2000 m

Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu.

Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

Promocja zdrowego stylu życia.

 

W zawodach mogą wziąć udział:

Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Kobiety , Mężczyźni, kategoria  B1 (T11)– osoby 100% niewidome z przewodnikiem.

Uwaga: Zawodnicy którzy posiadają szczątek wzroku i chcą być klasyfikowani
w kategorii B1(T11) niewidomych muszą posiadać aktualną klasyfikację sportową międzynarodową wydaną przez lekarza okulistę

Kobiety, Mężczyźni, kategoria  B2 (T12) – startujące samodzielnie. Osoby te mogą korzystać z pomocy  drugiej osoby  przewodnika lub wolontariusza na koszt własny.

 

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej - aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku orzeczenie PCPR (umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności)  lub o przyznaniu orzeczenie I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.

 

 

Badania lekarskie:

Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 

Postanowienia końcowe:

  1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
  2. Pisemne protesty przyjmuje przedstawiciel CROSS w dniu odbywania się zawodów.

 

Koordynator zadania

Krzysztof Badowski