Baner

Komunikat organizacyjny Ogólnopolskiego Turnieju w warcabach, Suwałki, 29.12.2018r. - 06.01.2019r.

Ostatnia modyfikacja: 29 sierpnia 2018
zawody

Komunikat organizacyjny Ogólnopolskiego Turnieju w Warcabach Stupolowych
  Suwałki, 29.12.2018r. – 06.01.2019r.

 

Organizator: 

Stowarzyszenie „Cross”.

Koordynator – Wacław Morgiewicz

 

Termin i Miejsce:

29.12.2018 r.- 06.01.2019 r.,

"Hotel "Hańcza" 16-400 Suwałki ul. Wojska Polskiego 2

 

 Cele turnieju: 

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku

Popieranie sportowego współzawodnictwa

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników

 

Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział osoby posiadające pierwszą lub drugą grupę (stopień znaczny
lub umiarkowany) z tytułu utraty wzroku (należy przedstawić ksero orzeczenia lekarskiego).

Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 350 zł.

Odpłatność ta dotyczy również pokrycia pełnych kosztów nocy sylwestrowej.   

Płatne w całości na odprawie technicznej u koordynatora.

 

System rozgrywek:

Szwajcarski na dystansie 9 rund. Tempo gry 1,30 godz. na zawodnika

Odprawa techniczna w dniu 29.12.2018 r. o godz. 19-tej

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia uczestników turnieju dokonują zarządy klubów.

Zarządy klubów ponoszą również odpowiedzialność finansową za zgłoszonych zawodników którzy bez podania przyczyn nie zgłoszą się na turniej do dnia 05.12.2018 r. na adres Klubu, e-mail (ksbialystok@piasta.pl)

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej rozpoczyna się kolacją  w dniu 29.12.2018 r.

Zawodnicy grający w danej rundzie białymi zapewniają sprzęt.

W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń organizator przewiduje wprowadzenie limitów
na kluby.

Bliższych informacji udziela Wacław Morgiewicz tel. 603 198 909

Organizator zastrzega sobie interpretację regulaminu.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Wacław Morgiewicz