Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania 2/SBT/2018 z 29.03.2018

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
DLA POSTĘPOWANIA NA:

przeprowadzenie szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu obsługi smartfonu i komputera organizowanego w ramach projektu „Smartfon bez tajemnic (...)”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017).

Przedmiot postępowania:

przeprowadzenie dwunastu szkoleń (trzy cykle szkoleniowe, każdy składający się z czterech tygodniowych zjazdów) z zakresu obsługi smartfonu i komputera przez 5 wykładowców w ramach projektu „Smartfon bez tajemnic (...)”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni”(konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV – 80.53.31.00-0).

 

Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 29 marca 2018 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.cross.org.pl.

Zaproszenie przesłano również pocztą elektroniczną 3 podmiotom:

„ALTIX" Sp. z o.o., ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa;
AM POLAND Agata Liszewska, ul. Józefa Lompy 1D/3, 47-220 Kędzierzyn Koźle;
Harpo Sp. z o. o., ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 5 kwietnia 2018 do godz. 15.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

 

Oferty zostały złożone przez następujące podmioty w terminach:

1. AM POLAND Agata Liszewska, ul. Józefa Lompy 1D/3, 47-220 Kędzierzyn Koźle – kurierem w dniu 03.04.2018;

2. "ALTIX" Sp. z o.o., ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa – listem poleconym nadanym 05.04.2018 i doręczonym 09.04.2018;

3. TYFLOKOM Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom – listem poleconym nadanym 04.04.2018 i doręczonym 06.04.2018.

Złożone oferty stanowią załącznik do protokołu.

Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. ceny brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%, (max. 70 pkt.).
  2. doświadczenia firmy w realizacji szkoleń dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (usługi o wartości min. 16 000,00 zł brutto każda), wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  – 30% (max. 30 pkt.).

W sumie Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 Wybrany wykonawca:

LP

OFERENT

stawka za godzinę pracy wykładowcy

koszt całkowity usługi

punkty cena

punkty doświadczenie

razem punkty oferty

1

AM POLAND Agata Liszewska, ul. Józefa Lompy 1D/3, 47-220 Kędzierzyn Koźle

                 35,00 zł

    100 800,00 zł

70,00

30,00

100,00

2

"ALTIX" Sp. z o.o., ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa

                 54,70 zł

    157 536,00 zł

44,79

30,00

74,79

3

TYFLOKOM Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom

                 60,00 zł

    172 800,00 zł

40,83

30,00

70,83

Na podstawie kryterium oceny ofert (cena brutto ogółem – 70% i doświadczenie firmy w realizacji szkoleń dla osób z dysfunkcją narządu wzroku – 30%) za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez AM POLAND Agata Liszewska, ul. Józefa Lampy 1D/3, 47-220 Kędzierzyn Koźle.