Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 1/SBT/2021 z dnia 25.05.2021 r.

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 1/SBT/2021 z dnia 25.05.2021 r.
Dla postępowania na świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie grupy 25 osób podczas dwunastu siedmiodniowych zjazdów (każdy po 7 dób hotelowych) oraz wynajem 5 pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć (każde dla grupy 5 osób) z zakresu obsługi smartfonu dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w ramach projektu „Smartfon bez tajemnic 2021” – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
 
Przedmiot postępowania:
Usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 25 osób podczas dwunastu siedmiodniowych zjazdów (każdy po 7 dób hotelowych) oraz wynajem 5 pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć (każde dla grupy 5 osób) z zakresu obsługi smartfonu dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w ramach projektu „Smartfon bez tajemnic 2021” – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
 
Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 25 maja 2021 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.cross.org.pl.
 
Zaproszenie przesłano również pocztą elektroniczną 9 podmiotom:
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "SCH", ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa;
HOTEL GROMAN, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary;
DOBRE MIEJSCE Sp. z o.o., ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa;
Falenty Centrum Szkoleniowo Konferencyjne, Al. Hrabska 4b, 05-090 Raszyn-Falenty;
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Spółka z o.o., 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20;
HOTEL HOLIDAY PARK, ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa;
Hit Hotel, Ul. ks. I. Kłopotowskiego 33, 03-720 Warszawa;
Best Western Hotel Felix, Ul. Omulewska 24, 04-128 Warszawa;
“LOGOS” Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa.
 
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2 czerwca 2021 r. do godz. 12.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 
W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożonych zostało 6 ofert:
Oferta numer 1
W dniu 31.05.2021 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez SATORIA Group S.A., 02-566 Warszawa, Puławska 2.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 308.400 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 2
W dniu 01.06.2021 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez HOTEL GROMAN Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Al. Krakowska 76, 05-090 Raszyn, Sękocin Stary.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 345.000 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 3
W dniu 01.06.2021 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez SANGATE Sancak Spółka komandytowa, Nadrzeczna 7a lok. 107, 05-552 Jabłonowo.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 415.800 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 4
W dniu 01.06.2021 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Spółka z o.o., 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 794.520 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 5
W dniu 02.06.2021 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez TONEX PL Spółka z o.o., 01-991 Warszawa, Heroldów 1B.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 349.320 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 6
W dniu 02.06.2021 r., osobiście, wpłynęła oferta przygotowana przez HIT HORS Sylwia Zarzycka-Cybulska, 03-720 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 33.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 441.300 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Kryterium oceny ofert.
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%
Oferta z najniższą ceną uzyskała 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostały ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2)    standard i wyposażenie pomieszczeń szkoleniowych – 15 %
Oferta z najwyższym standardem sal otrzymała 15 pkt. w tej części oceny.
3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –15 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzymała 15 pkt. w tej części oceny.
 
Wybrany wykonawca:
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej:
Oferta numer 1 - SATORIA Group S.A. – 91,00 pkt.
Oferta numer 2 - HOTEL GROMAN Sp. z o.o. Spółka komandytowa – 92,57 pkt.
Oferta numer 3 - SANGATE Sancak Spółka komandytowa – 71,17 pkt.
Oferta numer 4 - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Spółka z o.o. – 49,17 pkt.
Oferta numer 5 - TONEX PL Spółka z o.o. – 81,80 pkt.
Oferta numer 6 HIT HORS Sylwia Zarzycka-Cybulska – 68,67 pkt.
 
Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez HOTEL GROMAN Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary.
 
Przemysław Warszewski
Stowarzyszenie „Cross”