Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 2/SBT/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.:

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
DLA POSTĘPOWANIA NA:
przeprowadzenie szkolenia dla osób niewidomych i słabowidzących z zakresu obsługi smartfonu organizowanego w ramach projektu pn. „Smartfon bez tajemnic 2020” – szkolenie z zakresu obsługi smartfonu, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.
Przedmiot postępowania:
przeprowadzenie dwunastu tygodniowych szkoleń (trzy cykle szkoleniowe, każdy cykl składający się z czterech tygodniowych zjazdów) z zakresu obsługi smartfonu przez 5 wykładowców (kod CPV – 80.53.31.00-0). Miejsce zakwaterowania uczestników i realizacji szkolenia: HOTEL GROMAN, Al. Krakowska 76 05-090 Raszyn, Sękocin Stary. Terminy przeprowadzenia dwunastu szkoleń podano w punkcie 3 zapytania z 26.08.2020 roku.
W każdym cyklu szkoleń weźmie udział po 20 osób niewidomych i słabowidzących. Szkolenia mają być prowadzone w 5 grupach po czterech uczestników. Z każdą grupą zajęcia ma prowadzić jeden wykładowca. Usługa zakłada przeprowadzenie łącznie 2.880 godzin zegarowych szkolenia (3 cykle * 4 szkolenia * 6 dni * 8 godzin * 5 wykładowców). Każdego dnia zajęcia odbywać się będą w 3 blokach: blok poranny – 4 godziny zajęć, blok popołudniowy - 3 godziny zajęć i blok wieczorny - 1 godzina zajęć. Zamawiający nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia dla wykładowców.
Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 26 sierpnia 2020 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.cross.org.pl.
Zaproszenie przesłano również pocztą elektroniczną 3 podmiotom:
„ALTIX" Sp. z o.o., ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa;
AM POLAND Agata Liszewska, ul. Józefa Lompy 1D/3, 47-220 Kędzierzyn Koźle;
Harpo Sp. z o. o., ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2 września 2020 roku do godz. 16.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
Oferty zostały złożone przez następujące podmioty w terminach:
1. AM POLAND Agata Liszewska, ul. Józefa Lompy 1D/3, 47-220 Kędzierzyn Koźle – kurierem w dniu 01.09.2020 roku.
  1. Kryterium oceny ofert.
    Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie:
    1. ceny brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%, (max. 70 pkt.).
    2. doświadczenia firmy w realizacji szkoleń dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (usługi o wartości min. 16 000,00 zł brutto każda), wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – 30% (max. 30 pkt.).
Wybrany wykonawca:
Na podstawie kryterium oceny ofert za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez AM POLAND Agata Liszewska, ul. Józefa Lampy 1D/3, 47-220 Kędzierzyn Koźle.