Baner

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 1/CROSS/2020 z dnia 03.06.2020 r.

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 1/CROSS/2020 z dnia 03.06.2020 r.
WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA
na świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie grupy 77 osób - uczestników imprezy sportowej „Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” w szachach osób słabowidzących i niewidomych” oraz wynajmu sal do przeprowadzenia rozgrywek.
 
Przedmiot postępowania:
Usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 77 osób - uczestników imprezy sportowej „Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” w szachach osób słabowidzących i niewidomych” oraz wynajem sal do przeprowadzenia rozgrywek w terminie do 18 do 28 czerwca 2020 r. (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 77 osób w 38 pokojach 2-osobowych i 1 pokoju 1-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym w terminie do 18 do 28 czerwca 2020 r.
- pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;
- minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor;
- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja);
  1. udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek szachowych z udziałem 50 zawodników w dniach 19-27.06.2020;
- pomieszczenia do przeprowadzenia rozgrywek powinny być wyposażone minimum w: 30 stolików i 50 krzeseł oraz sprzęt nagłośnieniowy.
- w pomieszczeniach do przeprowadzenia rozgrywek musi być zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.
 
Zaproszenie ofertowe wraz z 2 załącznikami wywieszono w dniu 3 czerwca 2020 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.cross.org.pl).
Zaproszenie wysłano w dniu 3 czerwca 2020 r. mailem do następujących podmiotów:
1) ANASTAZJA Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy (anastazja@ta.pl),
2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy WIELSPIN (recepcja@wielspin.pl),
3) Hotel Star-Dadaj (hotel@star-dadaj.pl).
 
Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 15 czerwca 2020 r.
 
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 czerwca 2020 r. do godziny  15:00.
 
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydowała data stempla pocztowego.
 
W wyznaczonym terminie do Stowarzyszenia „Cross” złożonych zostało 8 ofert:
 
Oferta numer 1
W dniu 4 czerwca 2020 r. wpłynęła oferta przygotowana przez Hotel Restauracja „ROKO”, ul. Mikołajska 2, 02-455 Warszawa.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 142.450 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
 
Oferta numer 2
W dniu 4 czerwca 2020 r. wpłynęła oferta przygotowana przez Centrum Konferencyjno – Apartamentowe „MRÓWKA”, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 124.917,00 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 3
W dniu 9 czerwca 2020 r. wpłynęła oferta przygotowana przez WAWROSZ Sp. J., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 158.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 192.900,40 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 4
W dniu 9 czerwca 2020 r. wpłynęła oferta przygotowana przez Hotele Korona Sp. z o.o., ul. Majdańska 1, 04-088 Warszawa.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 100.100,00 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 5
W dniu 9 czerwca 2020 r. wpłynęła oferta przygotowana przez Satoria Group S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 107.030,00 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 6
W dniu 10 czerwca 2020 r. wpłynęła oferta przygotowana przez TONEX PL Sp. z o.o., ul. Heroldów 1b, 01-991 Warszawa.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 105.490,00 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 7
W dniu 10 czerwca 2020 r. pocztą wpłynęła oferta przygotowana przez PHU AMAR, ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 88.550,00 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Oferta numer 8
W dniu 10 czerwca 2020 r. pocztą wpłynęła oferta przygotowana przez Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena -  łącznie 146.540,00 zł brutto.
Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.
 
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%
Oferta z najniższą ceną uzyskała 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostały ocenione według następującego wzoru:
An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:
a min – cena minimalna wśród złożonych ofert
a n – cena zaproponowana przez oferenta n
2)    standard i wyposażenie pomieszczeń do przeprowadzenia rozgrywek szachowych – 15 %
Oferta z najwyższym standardem sal otrzymała 15 pkt. w tej części oceny.
3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –15 %
Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzymała 15 pkt. w tej części oceny.
W sumie Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 
Ocena złożonych ofert:
LP
OFERENT
ŁĄCZNY KOSZT USŁUGI
KRYTERIUM 1 CENA (70 pkt)
KRYTERIUM 2 SALA GRY (15 pkt)
KRYTERIUM 3 POKOJE (15 pkt)
ŁĄCZNA LICZBA LUNKTÓW
1
Hotel Restauracja „ROKO”, ul. Mikołajska 2, 02-455 Warszawa.
  142 450,00 zł
43,51
11
11
65,51
2
Centrum Konferencyjno – Apartamentowe „MRÓWKA”, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa.
  124 917,00 zł
49,62
13
13
75,62
3
WAWROSZ Sp. J., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 158.
  192 900,40 zł
32,13
14
15
61,13
4
Hotele Korona Sp. z o.o., ul. Majdańska 1, 04-088 Warszawa.
  100 100,00 zł
61,92
15
15
91,92
5
Satoria Group S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.
  107 030,00 zł
57,91
12
13
82,91
6
TONEX PL Sp. z o.o., ul. Heroldów 1b, 01-991 Warszawa.
  105 490,00 zł
58,76
13
13
84,76
7
PHU AMAR, ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno.
   88 550,00 zł
70,00
13
10
93,00
8
Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa.
  146 540,00 zł
42,30
14
10
66,30
 
Wybrany wykonawca:
Wybrany został następujący Wykonawca: PHU AMAR, ul. Grażyny 3, 76-032 Mielno.
15 czerwca 2020 r. wyniki postępowania zostały opublikowane na stronie internetowej (www.cross.org.pl), a oferent został mailem poinformowany o wynikach postępowania.