stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

2016 CROSS

 

Dokumentacja medyczna na 20.08.2016 r. Pobierz .xls

 

INFORMACJA

W dniu 28 kwietnia 2016 roku w trakcie Ogólnopolskiego Turnieju w Kręgle klasyczne w Gostyniu odbyły się wybory do komisji kręglarskiej kręgli klasycznych oraz bowling.

W wyniku głosowania do komisja ukonstytuowała się w następującym kształcie.

Nowacki Jacek - przewodniczący

Puchacz Wojciech - z-ca przewodniczacego

Strzelecki Zbigniew - sekretarz

Bielecka Alicja - członek

Walczak Zbigniew - członek

Koordynator CROSS ds. kręgli Joanna Staliś