stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Zaproszenie do składania ofert organizacji imprez sportowych i obozów w 2018 roku

Szanowni Państwo!

W imieniu Stowarzyszenia „Cross” zapraszam do składania ofert dotyczących organizowania ogólnopolskich imprez sportowych (w tym również imprez rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski) i obozów sportowych w 2018 roku.

Oferty należy przesyłać do biura stowarzyszenia wyłącznie w wersji elektronicznej na załączonym formularzu (wraz ze szczegółowym programem zadania) na adres: biuro@cross.org.pl w terminie do 30 listopada 2017 roku.

 

Uwaga! Kosztorysy poszczególnych zadań należy tworzyć przy założeniu, że Stowarzyszenie „Cross” finansuje 100% kosztów organizacji zadania.

Podczas tworzenia kosztorysów i programów imprez i obozów proszę o realną ocenę liczby potencjalnych uczestników zadań: zawodników, niezbędnej obsługi imprezy lub obozu i asystentów dla osób niewidomych.

Tak jak w bieżącym roku, od uczestników imprez i obozów będzie pobierana opłata na pokrycie części kosztów organizacji imprez. Wysokość wpisowego będzie uzależniona od czasu trwania zawodów i zostanie ustalona po otrzymaniu ostatecznych informacji o dofinansowaniu na działalność stowarzyszenia ze środków MSiT i PFRON na 2018 rok.

 

Oferty zostaną przeanalizowane przez właściwe komisje sportowe i władze statutowe Stowarzyszenia „Cross”. Pozytywnie ocenione oferty na organizację imprez i obozów będą miały zapewnione finansowanie ze środków MSiT, PFRON i Stowarzyszenia „Cross” i wejdą w skład przyszłorocznego kalendarza imprez centralnych.

Przypominam, że do każdej przesłanej oferty należy koniecznie dołączyć szczegółowy program imprezy lub obozu.

 

Stowarzyszenie „Cross” zaprasza do składania ofert.

pobierz formularz oferty